الستونیه و خواص آن

الستونیه و خواص آن / ویکی ووک

الستونیه یکی از گیاهان دارویی است که ارتفاع آن ده تا دوازده متر است که برگهای آن بیضی است، این میوه باعث افزایش نیروی جنسی می شود و دارای خواص بیشمار دیگری نیز است، در این مطلب میخواهیم بیشتر با این گیاه آشنا شویم، همچنین ما در مطالب قبل برخی دیگر از گیاهان دارویی همچون […]

ادامه مطلب...