داستان کوتاه انگلیسی علی و قالیچه سحرآمیز

داستان کوتاه انگلیسی علی و قالیچه سحرآمیز

در پست های قبل داستان های خواندیم از قبیل قضاوت عجولانه و معجزه در این پست نیز داستان کوتاه انگلیسی علی و قالیچه سحرآمیز میخوانیم. این داستان درباره علی پسری میباشد که با قالیچه پرنده به سفر پر ماجرایی میرود. متن انگلیسی داستان کوتاه انگلیسی علی و قالیچه سحرآمیز     One very hot day […]

ادامه مطلب...