طریقه‌ی مصرف لووتیروکسین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف لووتیروکسین چگونه است؟ / ویکی ووک

لووتیروکسین یکی از داروهای تیروئیدی است که در این مطلب میخواهیم بیشتر با آن آشنا شویم. آشنایی با داروی لووتیروکسین لووتیروکسین یکی از داروهای تیروئیدی است که در درمان کم‌کاری تیروئید، کومای میکزدم، جایگزینی هورمون تیروئید، کرتینیسم، حالت‌های یوتیروئید، تیروتوکسیکوز تجویز می شود این دارو سرعت متابولیک را افزایش می‌دهد، برون‌ده قلبی، مصرف اکسیژن، درجه […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف نالوکسان چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف نالوکسان چگونه است؟ / ویکی ووک

همانطور که در ابتدای بحث گفتیم نالوکسان یکی از داروهایی شیمایی است که در درمان تضعیف تنفسی حاصل از نارکوتیک‌ها، پنتازوسین، پروپوکسی‌فن استفاده می شود این دارو با رقابت با مواد مخدر در گیرنده‌های مربوط به آنها باعث مهار اثر موادمخدر می‌شود…

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف فولیک اسید چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف فولیک اسید چگونه است؟ / ویکی ووک

فولیک اسید یکی از داروهای شیمیایی از گروه ویتامین B است این دارو در درمان کم خونی و … تجویز می شود که در این مطلب میخواهیم بیشتر با این دارو آشنا شویم، همچنین ما در مطالب قبل با برخی دیگر از داروهای شیمیایی همچون ناپروکسن و آلپرازولام و فلورازپام و … را بررسی کرده […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف پرفنازین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف پرفنازین چگونه است؟ / ویکی ووک

پرفنازین یکی از داروهایی است که در درمان اختلالات سایکوتیک، اسکیزوفرنی، الکلیسم، تهوع، استفراغ استفاده می شود این دارو کورتکس مغز، هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک را که فعالیت و پرخاشگری را کنترل می‌نماید مهار می‌کند. انتقالات عصبی را که توسط دوپامین در سیناپس‌ها ایجاد می‌شود مهار می‌نماید. دارای اثر…

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف میدازولام چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف میدازولام چگونه است؟ / ویکی ووک

میدازولام یکی دیگر از داروهای آرامشبخش و خواب آور است که در Sedation قبل از بیهوشی، القاء بیهوشی، قبل از اقدامات تشخیصی مثل آندوسکوپی تجویز می شود. این دارو باعث تشدید اثر مهاری GABA می‌شود و جزو گروه شیمیایی آرام‌بخش بنزودیازپنی محسوب می شود. ..

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف فلورازپام چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف فلورازپام چگونه است؟ / ویکی ووک

فلورازپام دیگر از داروهای آرامشبخش است که در این مطلب میخواهیم بیشتر با طریقه‌ی مصرف و عوارض جانبی این دارو آشنا شویم. آشنایی با داروی فلورازپام فلورازپام دارویی آرامشبخش و خواب آور است. این دارو با اعمال تضعیف سیستم عصبی مرکزی در سطح سیستم لیمبیک، تالاموسی، هیپوتالاموسی که ممکن است از طریق ناقل عصبی GABA […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف فن‌فلورامین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف فن‌فلورامین چگونه است؟ / ویکی ووک

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، فن‌فلورامین یکی از داروهای شیمیایی است که در درمان موارد تثبیت‌نشده مانند کودکان مبتلا به اوتیسم با سطح سروتونین خونی بالا تجویز می شود همچنین این دارو نوعی درمان کمکی و کوتاه مدت در چاقی اگزوژن است، فن‌فلورامین برروی مسیر سروتونین در دستگاه عصبی …

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف سیتارابین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف سیتارابین چگونه است؟ / ویکی ووک

سیتارابین یکی از داروهای شیمیایی است که در درمان در لوسمی حاد میلوسیتی، در لوسمی حاد لنفوسیتی، در لوسمی مزمن لنفوسیتی و در درمان ترکیبی لنفوم غیرهوچکینی در بچه‌ها و در لوسمی مننژیال تجویز می شود این دارو با تبدیل به نوکلئوتید و رقابت با ترکیب فیزیولوژیک باعث مهار سنتز DNA می‌شود. با تکثیر سلولی در مرحلۀ S مستقیماً قبل از انجام میتوز اثر می‌کند…

ادامه مطلب...