از کجا بفهمیم که وسواس داریم؟

از کجا بفهمیم که وسواس داریم؟ / ویکی ووک

افرادی که وسواس دارند، کارهای غیر ضروری را مرتب تکرار می‌کنند به‌طوری‌که در زندگی روزمره شان تداخل ایجاد می‌شود و باعث آزار خود و دیگران می‌شوند، این بیماری روانی نشانه هایی دارد که در این مزلب می خواهیم آن ها را بررسی کنیم. برای درمان این عارضه روان درمانی بهترین روش اس که خب در […]

ادامه مطلب...