چگونه خشگی پوست را از بین ببریم؟

خشگی پوست

مواد کمی مانند آب وجود دارد که برای مراقبت از پوست مفید است. آب، پوست را طراوت می بخشد و چین و چروک آن را کاهش می دهد و خشگی پوست را از بین میبرد. همچنین به سلول ها کمک می کند تا مواد مغذی را به خود جذب و سموم را دفع کنند. آب […]

ادامه مطلب...