داستان کوتاه انگلیسی شب دوازدهم

داستان کوتاه انگلیسی شب دوازدهم

در پست های قبل داستان های خواندیم از قبیل قضاوت عجولانه و معجزه در این پست نیز داستان کوتاه انگلیسی شب دوازدهم میخوانیم. این داستان در رابطه با خواهر و برادر دوقلویی است که کشتی‌شان غرق می‌شود و وارد سرزمین دشمن می‌شوند.

متن انگلیسی داستان کوتاه انگلیسی شب دوازدهم

Twelfth Night