کرلینگ چیست؟

کرلینگ چیست؟ / ویکی ووک

بعضی ها معتقد هستند که ورزش باید پرتحرک و جنب و جوش باشد درصورتی که میبینم خیلی از ورزش ها هم با بی تحرکی تمام، برگزار میگردند و خیلی هم پرطرفدار و جذاب دنبال میشوند. ورزش کرلینگ یکی از همین ورزش های تقریبا کم تحرک است که برای بازی کردن این رشته به فعالیت بدنی […]

ادامه مطلب...