آسه و خواص آن

آسه و خواص آن / ویکی ووک

آسه گیاهی است از خانواده بادنجانیان ( که تیره ای از گیاهان است که بیش از۲۰۰۰ گونه است و در آمریکای مرکزی و جنوبی قرار دارد) است. این گیاه درختچه ای است و خاردار و به تا دو متر ارتفاع دارد. این گیاه به نام های دیوخار, پیل زهره, فیل زهره, کهتر, زیرک, گرگ تیغ […]

ادامه مطلب...