طریقه‌ی مصرف باکلوفن چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف باکلوفن چگونه است؟ / ویکی ووک

باکلوفن یکی دیگر از داروهای شیمیایی است که در این مطلب میخواهیم آن را بررسی کنیم. همچنین ما در مطالب قبل داروهایی مانند پیروکسیکام و ناپروکسن را بررسی کرده ایم که در صورت علاقه میتوانید آشنایی با داروی باکلوفن باکلوفن دارویی است که در درمان ضداسپاسم عضلانى در ضایعات طناب نخاعی، اسپاستیسیتى در مواتیپل اسکلروزیس؛ […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف لووتیروکسین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف لووتیروکسین چگونه است؟ / ویکی ووک

لووتیروکسین یکی از داروهای تیروئیدی است که در این مطلب میخواهیم بیشتر با آن آشنا شویم. آشنایی با داروی لووتیروکسین لووتیروکسین یکی از داروهای تیروئیدی است که در درمان کم‌کاری تیروئید، کومای میکزدم، جایگزینی هورمون تیروئید، کرتینیسم، حالت‌های یوتیروئید، تیروتوکسیکوز تجویز می شود این دارو سرعت متابولیک را افزایش می‌دهد، برون‌ده قلبی، مصرف اکسیژن، درجه […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف رانیتیدین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف رانیتیدین چگونه است؟ / ویکی ووک

رانیتیدین داروی است که در ناراحتی های معده تجویز می شود. ما در مطلب قبل داروی لورازپام را بررسی کردیم در این مطلب میخواهیم رانیتیدین و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. در‌باره‌ی رانیتیدین رانیتیدین از گروه دارویی آنتاگونیست گیرنده H2 است و با نام تجاری Zantac نیز شناخته می شود. این داروی با […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف افلوکساسین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف افلوکساسین چگونه است؟ / ویکی ووک

افلوکساسین یکی از داروهای آنتی بیوتیک است که در درمان عفونت مجاری تنفسی است. در این مطلب میخواهیم بیشتر با این دارو آشنا شویم همچنین ما در مطالب قبل با برخی دیگر از داروهای شیمیایی همچون ناپروکسن و آلپرازولام و … آشنا شدیم که در صورت تمایل می توانید آن ها را نیز مطالعه کنید. […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف متوکلوپرامید چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف متوکلوپرامید چگونه است؟ / ویکی ووک

متوکلوپرامید یکی از داروهای است که برای پیشگیری از تهوع استفاده می شود در این مطلب میخواهیم با عوارض جانبی و طریقه‌ی مصرف این دارو آشنا شویم. آشنایی با داروی متوکلوپرامید متوکلوپرامید یکی از داروهایی است که برای پیشگری از تهوع و استفراغ حاصل از کموتراپی، اشعه، تأخیر تخلیه معدی، ریفلاکس معده به مری مورد […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف نالوکسان چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف نالوکسان چگونه است؟ / ویکی ووک

همانطور که در ابتدای بحث گفتیم نالوکسان یکی از داروهایی شیمایی است که در درمان تضعیف تنفسی حاصل از نارکوتیک‌ها، پنتازوسین، پروپوکسی‌فن استفاده می شود این دارو با رقابت با مواد مخدر در گیرنده‌های مربوط به آنها باعث مهار اثر موادمخدر می‌شود…

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آلپرازولام چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آلپرازولام چگونه است؟ / ویکی ووک

آلپرازولام یک داروی آرامش بخش و خواب آور است که در درمان اضطراب بکار می رود. در این مطلب میخواهیم طریقه‌ی مصرف و عوارض این دارو را بررسی میکنیم همچنین در مطالب قبل برخی دیگر از دارو ها مانند رانیتیدین، لورازپام را نیز بررسی کرده ایم که در صورت علاقه میتوانید آن ها را نیز […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آنتی هیستامین دکونژستانت چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آنتی هیستامین دکونژستانت چگونه است؟ / ویکی ووک

آنتی هیستامین دکونژستانت داروی است از گروه دارویی آنتی هیستامین که در درمان آبریزش بینی و … تجویز می شود. در این مطلب میخواهیم عوارض و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی آنتی هیستامین دکونژستانت همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، این دارو جزوء گروه دارویی آنتی‌هیستامین، آنتاگونیست گیرندۀ H1 است […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف بیوپرنورفین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف بیوپرنورفین چگونه است؟ / ویکی ووک

بیوپرنورفین دارویی ضد درد است و در گروه شیمیای یاپیوئید، مشتق تبائین قرار می‌گیرد، در این مطلب میخواهیم عوارض و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی بیوپرنورفین همانطور که در ابتدا اشاره کردیم بیوپرنورفین دارویی ضد درد است و این دارو در درمان درد متوسط تا شدید، درد ناشی از سنگ‌های حالب […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف امپرازول چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف امپرازول چگونه است؟ / ویکی ووک

امپرازول یکی از داروهایی است که ضد ترشح اسید معده است و در درمان بیماری ریفلاکس معده تجویز می شود، در این مطلب میخواهیم عوارض جانبی و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی امپرازول همانطور که اشاره کردیم امپرازول یکی از داروهایی است که ضد ترشح اسید معده است جزو گروه […]

ادامه مطلب...