طریقه‌ی مصرف آمیودارون چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آمیودارون چگونه است؟ / ویکی ووک

آمیودارون یکی از داروهای ضد آریتمی است که در این مطلب قصد داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم، همچنین ما در مطالب قبل برخی دیگر از داروهای شیمیایی همچون آلپرازولام و ناپروکسن را بررسی کرده ایم که در صورت علاقه می توانید آن ها را مطالعه کنید. آشنایی با داروی آمیو دارون آمیودارون یکی […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آمی‌تریپتیلین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آمی‌تریپتیلین چگونه است؟ / ویکی ووک

آمی‌تریپتیلین یکی دیگر از داروهای ضد افسردگی است که از گروه شیمیایی آمین سه ظرفیتی است، در این مطلب میخواهیم این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی آمی‌تریپتیلین     آمی‌تریپتیلین مهار برداشت مجدد اپی‌نفرین و سروتونین در انتهای اعصاب، افزایش اثر نوراپی‌نفرین، سروتونین در سلول‌های عصبی باعث از بین رفتن افسردگی می شود […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آمنتادین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آمنتادین چگونه است؟ / ویکی ووک

آمنتادین یکی از داروهای ضد پارکینسون است که از گروه دارویی آنتی ویرال است و جزوء گروه شیمیایی آمین سه حلقه ای می باشد. در این مطلب میخواهیم طریقه‌ی مصرف و عوارض این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی آمنتادین همانطور که در ابتدای بحث گفته شد این دارو آنتی ویرال و ضد پارکینسون […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف استازولامید چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف استازولامید چگونه است؟ / ویکی ووک

استازولامید یکی دیگر از داروهای شیمیایی است که در این مطلب میخواهیم آن را بررسی کنیم، ما در مطالب قبل برخی از داروها همچون ناپروکسن و آلپرازولام را بررسی کرده بودیم که در صورت علاقه میتوانید آن ها را نیز بررسی کنید. آشنایی با داروی استازولامید استازولامید از گروه دارویی شیمیایی مشتق سولفانامید است و […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آنتی هیستامین دکونژستانت چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آنتی هیستامین دکونژستانت چگونه است؟ / ویکی ووک

آنتی هیستامین دکونژستانت داروی است از گروه دارویی آنتی هیستامین که در درمان آبریزش بینی و … تجویز می شود. در این مطلب میخواهیم عوارض و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی آنتی هیستامین دکونژستانت همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، این دارو جزوء گروه دارویی آنتی‌هیستامین، آنتاگونیست گیرندۀ H1 است […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف کاربامازپین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف کاربامازپین چگونه است؟ / ویکی ووک

کاربامازپین یکی دیگر از داروهای ضد تنش و ضد درد است که در این مطلب میخواهیم آنرا بررسی کنیم. همچنین ما در مطالب قبل برخی دیگر از دارو ها همچون ناپروکسن و … را بررسی کرده بودیم که میتوانید آن ها را نیز مطالعه کنید. آشنایی با کاربامازپین کاربامازپین یکی از داروهای ضد درد و […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آلوپورینول چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آلوپورینول چگونه است؟ / ویکی ووک

آلوپورینول یکی از داروهای ضد نقرس است. در این مطلب میخواهیم عوارض و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. همچنین ما در مطالب قبل برخی دیگر از دارو ها همچون پیروکسیکام و آلپرازولام را بررسی کرده‌ایم که در صورت علاقه میتوانید آن ها را مطالعه کنید. آشنایی با داروی آلوپورینول همانطور که در ابتدا […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف آلپرنولول چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف آلپرنولول چگونه است؟ / ویکی ووک

آلپرنولول دارویی ضد فشار خون و از گروه شیمیایی آتناگونیست گیرنده های بتا-آدرنرژیک است و در درمان بیماری فشار خون و… تجویز می شود. در این مطلب میخواهیم با این دارو بیشتر آشنا شویم. آشنایی با داروی آلپرنولول همانطور که در ابتدا اشاره کوچکی داشتیم آلپرنولول یکی از داروهای ضد فشار خون، ضدآریتمی و ضد […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف امپرازول چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف امپرازول چگونه است؟ / ویکی ووک

امپرازول یکی از داروهایی است که ضد ترشح اسید معده است و در درمان بیماری ریفلاکس معده تجویز می شود، در این مطلب میخواهیم عوارض جانبی و طریقه‌ی مصرف این دارو را بررسی کنیم. آشنایی با داروی امپرازول همانطور که اشاره کردیم امپرازول یکی از داروهایی است که ضد ترشح اسید معده است جزو گروه […]

ادامه مطلب...


طریقه‌ی مصرف اشک مصنوعی چگونه است؟

اشک مصنوعی یکی دیگر از داروهایی است که در درمان و رفع خشکی چشم تجویز می شود و در این مطلب میخواهیم بیشتر با این دارو و طریقه‌ی مصرف آن آشنا شویم، همچنین ما در مطالب قبل برخی دیگر از دارو ها همچون پیروکسیکام و ناپروکسن را بررسی کرده ایم که در صورت علاقه میتوانید […]

ادامه مطلب...