بارهنگ و خواص آن

بارهنگ

بارهنگ گیاهی چند ساله، علفی و به ارتفاع 70 سانتی متر است. این گیاه به نام های لسان الحمل، بارهنگ نیزه ای نیز خوانده می شود و عملکردی ضد التهاب، خلط آور، بندآورنده خون و ادرار آور دارد. نام علمی این گیاه ” plantago lanceolanta ” می باشد و از خانواده بارهنگ است. در مطالب […]

ادامه مطلب...