طریقه‌ی مصرف نیستاتین چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف نیستاتین چگونه است؟ / ویکی ووک

همانطور که گفته شد نیستاتین یکی از داروهای ضد قارچ است و این دارو دوباره‌سازی DNA قارچی را مختل کرده: استریول‌های غشاء سلول را به‌هم متصل کرده که باعث افزایش نفوذپذیری و نشت مواد مغذی سلول می‌شود…

ادامه مطلب...