داستان کوتاه انگلیسی سیاره زمین

داستان کوتاه انگلیسی سیاره زمین

در پست های قبل داستان کوتاه انگلیسی ویلیام شکسپیر و داستان کوتاه انگلیسی زندگینامه نیوتن، بیترکس پاتر و … را خواندیم. امروز داستان کوتاه انگلیسی سیاره زمین را باهم بخوانیم و در این داستان میخواهیم نگاهی به زمین بندازیم و ببینیم که چقدر مردم به این جهان سبز احترام میگذارند. این داستان بصورت کلمه کلممه […]

ادامه مطلب...