آیا خوردن تکه های یخ باعث کاهش وزن می شود؟

خوردن تکه های یخ

در سال‌های اخیر روش‌های بی‌شماری برای کاهش وزن پیشنهاد شده‌است که برخی از آنها مثل خوردن کربوهیدارت  را میتوانید در همین سایت دنبال کنید. گاه برخی روش‌ها، بدون آن که کارایی آنها اثبات یا نفی شده باشد، برای مدتی فراگیر می شود و تعداد زیادی از افراد به آنها روی می‌آورند؛ خوردن تکه های یخ […]

ادامه مطلب...