از جام جهانی باشگاه ها چه می دانید؟

از جام جهانی باشگاه ها چه می دانید؟ / ویکی ووک

جام جهانی باشگاه ها طرحی است که از طرف فیفا برای سال ۲۰۲۱ پیشنهاد شده است. این طرح جایگزینی برای جام باشگاه های جهان فعلی و نیز جام کنفدراسیون ها خواهد بود. سهمیه قاره ها در جام جهانی باشگاه ها ۲۴ تیم حاضر در جام جهانی باشگاه ها شامل  ۱۲ تیم از قاره اروپا ۵ […]

ادامه مطلب...