استان سمنان چه مکان های دیدنی دارد؟

استان سمنان چه مکان های دیدنی دارد؟ / ویکی ووک

به گفته برخی مورخان، استان سمنان در زمان مادها و پارت ها جزو یکی از شهرهای این دو گروه بحساب می آمده است. در زمان ساسانیان این خطه به نام پشتخوارگر تغییر نام داده، که در این ایالت شهرهای زیادی مانند خوار(گرمسار)، شاهرود و کوهستان های جنوبی طبرستان وجود داشتند. استان سمنان در طی تاریخ ۲هزار ساله خود فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است و …

ادامه مطلب...