طریقه‌ی مصرف دگزاپانتنول چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف دگزاپانتنول چگونه است؟ / ویکی ووک

دگزاپانتنول یکی از داروهای شیمیایی است و جزوء گروه دارویی محافظ پوست و نرم کننده محسوب می شود، این دارو با نام های تجاری Dexol, Ilopan, Panthoderm در بازار موجود است و در درمان راش محل کهنه‌ی بچه، زخم‌های پهلو، خارش، اگزما و نیش حشرات تجویز می شود، دگزاپانتنول با جلوگیری از تبخیر رطوبت، از تحریک محل‌های عمل …

ادامه مطلب...